Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Γυμνασίου-Άλγεβρα, Περιγραφική Στατιστική

Β' Γυμνασίου - Άλγεβρα- Στατιστική.

Η Στατιστική είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή. Η Περιγραφική Στατιστική είναι εκείνο το εργαλείο που μας βοηθάει να περιγράψουμε σύντομα και τεκμηριωμένα τα χαρακτηριστικά ένος μεγάλου πλήθος παρατηρήσεων.