Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Γυμνασίου-Άλγεβρα, Περιγραφική Στατιστική, Έννοιες