Β' Γυμνασίου.

Η σχολική υλή των Μαθηματικών της Β' Γυμνασίου περιλαμβάνει βασικά θέματα Άλγεβρας (Εξισώσεις-Ανισώσεις, Πραγματικοί αριθμοί, Συναρτήσεις, Περιγραφική Στατιστική) και Γεωμετρίας (Εμβαδά επιπέδων σχημάτων, Πυθαγόρειο θεώρημα, Τριγωνομετρία, Μέτρηση Κύκλου και Γεωμετρικά στερεά).