Γ' Λυκείου - Γενικής - Στατιστική.

Στο κεφάλαιο Στατιστική της Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου θα μελετήσουμε την Παρουσίαση των Στατιστικών Δεδομένων και τα Μέτρα Θέσης και Διασποράς. Στην ενότητα "Θεμελιώδεις Έννοιες" μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με την θεωρία αυτού του κεφαλαίου ενώ στις ενότητες "Λυμένες Ασκήσεις" και "Άλυτες Ασκήσεις" υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη θεωρία.