Γ' Λυκείου - Ανάλυση - Όριο/Συνέχεια Συνάρτησης.

Οι έννοιες του Ορίου και της Συνέχειας Συνάρτησης είναι απο τα πιο σημαντικά κεφάλαια της Ανάλυσης και πρέπει να κατανοηθούν πλήρως πριν ο μαθητής προχωρήσει στον Διαφορικό και τον Ολοκληρωτικό Λογισμό. Στην ενότητα "Θεμελιώδεις Έννοιες" μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με την θεωρία αυτού του κεφαλαίου ενώ στις ενότητες "Λυμένες Ασκήσεις" και "Άλυτες Ασκήσεις" υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη θεωρία.

Επίσης στην πρώτη σελίδα που αφορά την Γ' Λυκείου μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Τυπολόγια" ένα εύχρηστο τυπολόγιο που συνοψίζει όλη την θεωρία που πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να μπορείτε να λύνετε τις ασκήσεις σας.