Γ' Λυκείου - Ανάλυση - Διαφορικός Λογισμός.

Στον Διαφορικό Λογισμό θα εξετάσουμε την Έννοια της παραγώγου, την Παράγωγο συνάρτησης, τους Κανόνες παραγώγισης, την έννοια του Ρυθμού μεταβολής, το πολύ σημαντικό Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού και κάποια χρήσιμα κριτήρια για την εύρεση Ακροτάτων μίας συνάρτησης, της Κυρτότητα, των σημείων καμπής καθώς και τους Κανόνες του De L'Hospital. Στην ενότητα "Θεμελιώδεις Έννοιες" μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με την θεωρία αυτού του κεφαλαίου ενώ στις ενότητες "Λυμένες Ασκήσεις" και "Άλυτες Ασκήσεις" υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη θεωρία.

Επίσης στην πρώτη σελίδα που αφορά την Γ' Λυκείου μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Τυπολόγια" ένα εύχρηστο τυπολόγιο που συνοψίζει όλη την θεωρία που πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να μπορείτε να λύνετε τις ασκήσεις σας.