Γ' Λυκείου - Άλγεβρα - Μιγαδικοί.

Μιγαδικός αριθμός ονομάζεται ο αριθμός z=x+yi με x,y πραγματικοί αριθμοί και i η φανταστική μονάδα. Το x είναι το πραγματικό μέρος Re(z)=x  ενώ το y είναι το φανταστικό Im(z)=y.

Στην ενότητα "Θεμελιώδεις Έννοιες" μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με την θεωρία αυτού του κεφαλαίου ενώ στις ενότητες "Λυμένες Ασκήσεις" και "Άλυτες Ασκήσεις" υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές ασκήσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη θεωρία.

Επίσης στην πρώτη σελίδα που αφορά την Γ' Λυκείου μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Τυπολόγια" ένα εύχρηστο τυπολόγιο που συνοψίζει όλη την θεωρία που πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να μπορείτε να λύνετε τις ασκήσεις σας.