Γ' Λυκείου - Άλγεβρα.

Η 'Αλγεβρα της Γ' Λυκείου εξετάζει τους μιγαδικούς αριθμούς (η έννοια του μιγαδικού αριθμού, πράξεις στο σύνολο των μιγαδικών αριθμών, μέτρο μιγαδικού).