Α' Λυκείου -Γεωμετρία-Τα Βασικά γεωμετρικά σχήματα.