Α' Λυκείου - Άλγεβρα-Οι πραγματικοί αριθμοί.

Θεμελιώδεις Έννοιες

  • Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους
  • Δυνάμεις
  • Η εξίσωση αχ+β=0
  • Διάταξη πραγματικών αριθμών
  • Οι ανισώσεις:αχ+β>0 και αχ+β<0
  • Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού
  • Ρίζες πραγματικών αριθμών