Α' Λυκείου - Άλγεβρα-Εξισώσεις Ανισώσεις 2ου βαθμού.

Θεμελιώδεις Έννοιες/Πρόσημο των τιμών της συνάρτησης f(χ)=αχ2+βχ+γ

Σύντομα, "Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών" θα είναι έτοιμος να προσφέρει στους μαθητές της Α' Λυκείου πλούσιο υλικό απο θεωρητικά θέματα, λυμένες & άλυτες ασκήσεις καθώς και on-line βοήθεια σε ασκήσεις μαθηματικών.