IB Mathematics                                                           IB Math  -Math  - IB Mathematics in Greece

Σε αυτήν την ενότητα θα μπορείτε να βρείτε υλικό (τυπολόγια-σύνοψη θεωρίας, επιλεγμένες ασκήσεις) και χρήσιμα θέματα που αφορούν μαθηματικά μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης στην Αγγλική γλώσσα δίνοντας περισσότερη έμφαση στα Μαθηματικά του ΙΒ όλων των επιπέδων Studies, Standard Level (SL) και Higher Level(HL). Το εκπαιδευτικό υλικό θα εμπλουτίζετε και θα ανανεώνετε συνεχώς με σκοπό να είναι επίκαιρο και χρηστικό για την μελέτη των μαθητών και των φοιτητών.