Γ' Γυμνασίου - Άλγεβρα-Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων.

Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε την γραμμική εξίσωση, το γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους και την επίλυσή του.