Γ' Γυμνασίου - Άλγεβρα-Συναρτήσεις.

Θεμελιώδεις Έννοιες/ Η συνάρτηση y=αχ2+βχ+γ με α≠0

Σύντομα, "Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών" θα είναι έτοιμος να προσφέρει στους μαθητές του Γυμνασίου πλούσιο υλικό απο θεωρητικά θέματα, λυμένες & άλυτες ασκήσεις καθώς και on-line βοήθεια σε ασκήσεις μαθηματικών της Α', Β' και Γ' Γυμνασίου.