Γ' Γυμνασίου - Άλγεβρα-Συναρτήσεις.

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τις συναρτήσεις y=αχ2 και y=αχ2+βχ+γ με α≠0, οι οποίες έχουν γραφική παράσταση την παραβολή με πολλές εφαρμογές στα Μαθηματικά και την Φυσική.