Γ' Γυμνασίου - Άλγεβρα-Πιθανότητες.

Η μελέτη των Πιθανοτήτων είναι ένα σχετικά νέο πεδίο των Μαθηματικών, το οποίο έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή. Η Πιθανότητα είναι εκείνο το εργαλείο που μας βοηθάει να περιγράψουμε με αριθμούς πόσο πιθανόν είναι να συμβεί ένα γεγονός.