Β' Γυμνασίου - Γεωμετρία- Μέτρηση Κύκλου.

Ο Κύκλος είναι απο τα σπουδαιότερα γεωμετρικά σχήματα σύμφωνα πάντα με το πλήθος των εφαρμογών γύρω απο αυτόν. Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε τις εγγεγραμμένες γωνίες, τα κανονικα πολύγωνα, το μήκος τόξου, το εμβαδόν κυκλικου τομέα και δίσκου.