Β' Γυμνασίου - Γεωμετρία- Εμβαδά επιπέδων σχημάτων/Πυθαγόρειο Θεώρημα.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα υπολογίσουμε τα εμβαδά του τετραγώνου, ορθογωνίου, παραλληλογράμμου, τριγώνου και τραπεζίου. Επίσης θα εξετάσουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα και τις εφαρμογές του.