Β' Γυμνασίου - Γεωμετρία- Διανύσματα.

Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε την έννοια του διανύσματος, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην Φυσική.