Β' Γυμνασίου - Άλγεβρα- Συναρτήσεις.

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε την έννοια των συναρτήσεων, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες στα μαθηματικά και μας βοηθάνε να εκφράζουμε την αλληλοεξάρτηση δυο μεγεθών τις περισσότερες φορές με ένα και μόνο τύπο.