Β' Γυμνασίου - Άλγεβρα- Πραγματικοί Αριθμοί.

Οι πραγματικοί αριθμοί είναι το μεγάλυτερο σύνολο αριθμών που θα μάθουμε σε όλο το Γυμνάσιο, το οποίο περιέχει τους ήδη γνωστούς φυσικούς, ακέραιους, ρητούς και τους άρρητους τους οποίους θα παρουσιάσουμε σε αυτήν την ενότητα.