Β' Γυμνασίου - Άλγεβρα- Εξισώσεις-Ανισώσεις.

Θεμελιώδεις Έννοιες/Εξισώσεις α' βαθμού

Πρίν προχωρήσουμε στη παρουσίαση των εξισώσεων α' βαθμού είναι απαραίτητο να αναφέρουμε 4 σημαντικές ιδιότητες των πράξεων στα μέλη μίας ισότητας:

Αν και στα δύο μέλη μίας ισότητας προστεθεί ο ίδιος αριθμός τότε έχουμε και πάλι σχέση ισότητας. Αν α=β τότε α+γ=β+γ

Αν και απο τα δύο μέλη μίας ισότητας αφαιρεθεί ο ίδιος αριθμός τότε έχουμε και πάλι σχέση ισότητας. Αν α=β τότε α-γ=β-γ

Αν και στα δύο μέλη μίας ισότητας πολλαπλασιαστεί ο ίδιος αριθμός τότε έχουμε και πάλι σχέση ισότητας. Αν α=β τότε α· γ=β· γ

Αν και τα δύο μέλη μίας ισότητας διαιρεθούν με τον ίδιο αριθμό τότε έχουμε και πάλι σχέση ισότητας. Αν α=β τότε α/γ=β/γ