Β' Γυμνασίου - Άλγεβρα-Εξισώσεις - Ανισώσεις.

Οι εξισώσεις και οι ανισώσεις είναι απο τα χρησιμότερα μαθηματικά εργαλεία για την επίλυση προβληματών της καθημερινής μας ζωής. Στη Β' Γυμνασίου θα ασχοληθούμε με την πιο απλή μορφή τους (α' βαθμού) και σε μεγαλύτερες τάξεις θα μάθουμε να λύνουμε εξισώσεις και ανισώσεις μεγαλύτερου βαθμού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση πιο πολύπλοκων προβλημάτων.