Έλληνες μαθηματικοί-Διόφαντος ο Αλεξανδρινός .

Ο Διόφαντος έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο μ.Χ. αιώνα και πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Το γνωστότερο έργο του “Αριθμητικά” περιλαμβάνει 13 βιβλία από τα οποία έχουν σωθεί μόνο τα 10 (6 σε ελληνικά χειρόγραφα και 4 σε αραβική μετάφραση). Στο μνημειώδες αυτό έργο περιέχονται 189 αλγεβρικά προβλήματα τα οποία επιλύονται με την βοήθεια εξισώσεων, ανισώσεων και γραμμικών συστημάτων έως τρίτου βαθμού. Θεωρείτε ότι είναι ο πρώτος μαθηματικός που χρησιμοποίησε αλγεβρικά σύμβολα καθώς και την έννοια της άγνωστης μεταβλητής. Ένα από τα πιο γνωστά προβλήματα είναι η ανάλυση ενός τετράγωνου αριθμού σε άθροισμα δυο επίσης τετράγωνων αριθμών. Αρκετά από τα προβλήματα αυτά είναι "Απροσδιόριστης ανάλυσης" στα οποία δεν ζητούνται απαραίτητα οι ακέραιες λύσεις τους. Στα νεότερα μαθηματικά με τον όρο "Διοφαντικές Εξισώσεις" καλούμε εκείνες τις γραμμικές εξισώσεις των οποίων οι λύσεις μπορούν να πέρνουν μόνο ακέραιες τιμές.

Άλλα γνωστά συγγράμματά του είναι τα “Περί Πολυγώνων Αριθμών”, το οποίο έχει σωθεί, τα “Μοριακά” και τα “Πορίσματα” τα οποία δυστυχώς δεν έχουν σωθεί. Η αξία του έργου του είναι πολύ μεγάλη και θεμελιώνει αρκετά πεδία της νεότερης μαθηματικής επιστήμης.