Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Γ' Λυκείου-Μαθηματικά γενικής παιδείας-Πιθανότητες, Έννοιες