Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Λυκείου-Μαθηματικά Κατεύθυνσης Κωνικές Τομές, Άλυτες Ασκήσεις