Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Λυκείου-Γεωμετρία Μετρικές σχέσεις-Λυμένες ασκήσεις