Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Α' Λυκείου-Γεωμετρία Τρίγωνα, Λυμένες Ασκήσεις