Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Α' Λυκείου-Γεωμετρία Ομοιότητα, Λυμένες Ασκήσεις