Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Α' Λυκείου-Γεωμετρία Τα Βασικά γεωμετρικά σχήματα,Άλυτες Ασκήσεις