Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά A' Λυκείου Άλγεβρα Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, Έννοιες