Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Γ'Γυμνασίου Τριγωνομετρία, Άλυτες Ασκήσεις