Γ' Γυμνασίου.

Η σχολική υλή των Μαθηματικών της Γ' Γυμνασίου περιλαμβάνει βασικά θέματα Άλγεβρας (Αλγεβρικές Παραστάσεις, Εξισώσεις-Ανισώσεις, Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, Συναρτήσεις, Πιθανότητες) και Γεωμετρίας (Ισότητα τριγώνων, Θεώρημα Θαλή, Ομοιότητα και Τριγωνομετρία).