Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Γ'Γυμνασίου Γεωμετρία, Λυμένες Ασκήσεις