Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Γυμνασίου-Γεωμετρία-Μέτρηση Κύκλου,Εμβαδόν κυκλικού τομέα και δίσκου

Β' Γυμνασίου - Γεωμετρία-Μέτρηση Κύκλου.

Θεμελιώδεις Έννοιες/Εμβαδόν κυκλικού τομέα και δίσκου

Σύντομα, "Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών" θα είναι έτοιμος να προσφέρει στους μαθητές του Γυμνασίου πλούσιο υλικό απο θεωρητικά θέματα, λυμένες & άλυτες ασκήσεις καθώς και on-line βοήθεια σε ασκήσεις μαθηματικών της B' Γυμνασίου.