Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Γυμνασίου-Γεωμετρία-Διανύσματα, Λυμένες Ασκήσεις