Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Β' Γυμνασίου-Άλγεβρα, Πραγματικοί Αριθμοί, Λυμένες Ασκήσεις