Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών- Μαθηματικά Α' Γυμνασίου-Γεωμετρία-Τρίγωνα, Παραλληλόγραμμα, Τραπέζια, Λυμένες Ασκήσεις