Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Α' Γυμνασίου-Αριθμητική Άλγεβρα, Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί, Έννοιες

A' Γυμνασίου - Άλγεβρα-Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί..

Θεμελιώδεις Έννοιες

  • Ρητοί αριθμοί
  • Απόλυτη τιμή ρητού
  • Πράξεις μεταξύ ρητών
  • Δεκαδική μορφή ρητών
  • Δυνάμεις ρητών