Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Α' Γυμνασίου-Αριθμητική Άλγεβρα, Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί, Άλυτες Ασκήσεις