Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Α' Γυμνασίου-Αριθμητική Άλγεβρα, Κλάσματα, Λυμένες Ασκήσεις