Ο Μαθηματικός όλων των μαθητών-Μαθηματικά Α' Γυμνασίου-Αριθμητική Άλγεβρα, Δεκαδικοί αριθμοί, Λυμένες Ασκήσεις